مشکلات و کمبودهای صنعت ساختمان و صنایع وابسته

مقاله بررسی مشکلات و کمبودهای صنعت ساختمان و صنایع وابسته

تطو ل زمان ساخت و صرف هزینه های مضاعف و متعاقب آن زمان طولانی برگشت سرمایه در صنعت ساختمان از یک طرف و عدم وجود فرصت و مکانی برای اجرای ایده های نو باعث شده بسیاری از ایده های مطرح شده از سوی تیم ها یا افراد، علی رغم تجربه کاری و حرفه ای مناسب به مرحله تولید صنعتی نرسد.
 
ایجاد مشکلات گسترده در زمینه تهیه مواد و مصالح مورد نیاز ساختمان با توجه به تحریم های بین المللی و عدم توانایی تهیه مواد استاندارد در داخل علی رغم عدم نیاز به فناوری پیشرفته برای تولید.
 
شرکت مهندسی البرز نقش جهان به دلیل سابقه انجام پروژه های اجرایی و درک نیازهای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری مشترک با دیگر شرکت ها و موسسات خصوصی علاوه بر اینکه امکان بهره مندی از ظرفیت های مالی و اعتباری شبکه ای از سرمایه گذاران بالقوه را دارا می باشد می تواند از آن در جهت تسهیلگری و تقویت اکوسیستمی پیشرو در زمینه نوآوری و خلق کسب و کارهای نو در صنعت راه و ساختمان و دیگر صنایع وابسته بهره گیرد.

درباره این مطلب نظر دهید
 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و جدیدترین خدمات و محصولات شرکت مهندسی البرز نقش جهان در خبرنامه ما عضو شوید.