مأموریت های اصلی شرکت مهندسی البرز نقش جهان عبارتند از شناسایی،سرمایه گذاری و سرمایه پذیری،تیم سازی،حمایت و ...

جهت اطلاع از آخرین اخبار و جدیدترین خدمات و محصولات شرکت مهندسی البرز نقش جهان در خبرنامه ما عضو شوید.